Site Haritası
Anasayfa
Blog
Buzağı Yemleri Düve Yemleri Sığır Süt Yemleri Sığır Besi Yemleri Küçükbaş Hayvan Yemleri Kanatlı Hayvan Yemleri
Bizden Haberler
Yem Üretiminde Türkiye'de Bir..

Ayyem olarak hayvanlarımızdan yüksek kalitede verim alabilmek için, üzerimize düşen en önemli görev, ürettiğimiz yemlerle hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılamasıdır.

İşte bunun için tüm imkanlarımızı kulla-narak, teknik personelimizle ve laboratuar imkanlarımızla yaptığımız araştırmalarda, ülkemiz hayvancılığına kazandırmış olmanın kıvancı içindeyiz.

Haberin Devamı
Ayyem Blog
Yem Üretiminde Türkiye'de Bir..

Çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın şirketleşmesine hizmet edici, kırdan kente göçü tetikleyici politikalar. Ülkemizde uzun yıllardır popülist eğilimlerin ağırlık kazanması sebebiyle, tarımda uygulanan destekleme politikaları olumsuz etkilemektedir.

Serbest piyasa şartlarının tam oluşmaması, devletin tarımda belirleyici unsur olması ve bütçe dışı finansman kaynaklarına sıkça başvurulması..

Yazının Devamı
Ayyem Genel Müdürü
Tüketiciye Mesaj